بله، علی رغم توصیه های جدید CDC، هنوز در هواپیماها و فرودگاه ها ماسک لازم استتمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم