امور شب و روز پانزدهم رجب

[ad_1]

فراروـ شب پانزدهم رجب و روز آن یکی از شبها و روزهای مهم سال است و روز خاصی برای عبادت سال به شمار می رود که در این شب درهای رحمت الهی به روی مردم گشوده شده است. و روز پیامبر گرامی اسلام در عظمت نیمه شب ماه رجب می فرماید: «هنگامی که رجب فرار کند، خداوند متعال کارهای بندگان را به خزانه داران و کتابت می سپارد و به آنها می فرماید: به کتاب بندگانم نگاه کن، بنگر. از هر گناه و بدی، امشب پاکشان کن و به امور خیر تبدیل کن.

مانند بسیاری از ایام مبارک در این روز، مستحبات ذکر شد و به مناسبت فرا رسیدن نیمه رجب برخی از اعمال مستحبی این روز را گردآوری کرده ایم که در ادامه تقدیم حضورتان می شود.

اعمال شب 15 رجب

1- استحمام
2– احیا و زندگی شبانه
3- خواندن زیارت امام حسین

الله أکوبر السلم، اللّه، السلام علی، الصفاءالله، السلام علی، السلام، السلام، علی سادات، السلام، النجابت، السلام، النبحات، سلام الناجا، السلام الحسین، عبدالله الحسین، السلام أهله الله و وارث کالابری، السلام الله یا وارث آدم صفرولا، السلام، نوح نبلا، سلام البالا، السلام، آشیل، السلام، ازمیله ذبیح الله، السلام الله، السلام الله یا وارث کلیمولا، السلام علیک یا وارث عیسی، روح الله، سلام. بر تو یا وارث محمد حبیب خدا باد.

السلام الله یا ابن محمد العتفی، السلام الله یا ابن علی المضارع، السلام الزهرا، السلام الزهرا، السلام الزهرا، السلام حجج الاکبری، السّلام. ابان الشهید، السلام ابن القطیل، السلام ابن القطیل، السلام القطیل، السلام قاتیل، السلام، القطیل، السلام، القطیله، ولایت. ، وادی، والایا، السلام انزی یا حاجولا وهیکرد علی کازی، أشنات الصنوم الصلوة، و همچنین حذف زکات حافظ و رد بولدیک و بولدیک و تحریف زحمت و حبیبل و. حبیبل و سوفیا

یا مولی زرثاک، حریص، طمع، طمع، سیلی السالید الإلى الشداد سيد النبين و سيد النبيين، و محمد نيز العلمان، ألا منتاحل العالصليك، وچ، زلميك، والن الله صالح.

السلام الله یا مولا فلج، کامنلولو کیلمیک، ونی، إولاب الی الله البانارتا المانمام، چاه، و الی الله، إلال الصاد، السلام، النزا، السلمه النزا، السلام علی محمد، السّلام. – ملامه و الحفینا و الحفینا و الحفینا و گرما و محکمی بر اساس رحمت و حوض و ران منیمین و السلام علیکم رحمة الله و برکاته.

4- اقامه 6 رکعت نماز به گونه ای که پس از تسبیح در هر رکعت سوره یس و تبرک و توحید خوانده شود.

5- اقامه 30 رکعت نماز که در هر رکعت آن ده مرتبه حمد و سوره توحید خوانده می شود.

6- اقامه 12 نماز موشک

هر 2 رکعت با سلامی ختم می شود که هر یک از سوره های حمده، توحید، فلق، نسا، آیت الکرسی و قدر چهار مرتبه و بعد از سلام چهار مرتبه خوانده می شود: دُونِه وَلیاً»

اقدامات پانزدهم رجب

1 دوش گرفتن
2- خواندن زیارت امام حسین
3- دعای سلمان

برای اینکه ده رکعت نماز بخوانی بعد از هر دو رکعت سلام کن و در هر رکعت یک بار سوره حمد و سه مرتبه سوره توحید و سه مرتبه سوره قل یا آیه کافرون بخوان و بعد از هر سلام دستها را بالا ببر. و می گویند:
لا لا لا لا لا، له الملک، ولی الحامه، یحیی ویمیت و لموت و همچنین الحی و علی قاضی.

بعد بگو: شما می توانید این کار را انجام دهید، شما می توانید آن را انجام دهید، شما می توانید آن را انجام دهید، شما می توانید آن را انجام دهید.

4- خواندن چهار ركعت نماز

که باید دو یا دو رکعت خوانده شود و بعد از سلام دست را بلند کرده و بگو:
«اللّهُمَّ یا مُذِلَّکُلِّ جَبّارٍ; یا حبیب مؤمنان که تو در تعریف ادیان جاهل هستی. و منتهی رحمت رحم و قد کنیه و للا لا رحمتک من الخالین و منتهی معدوینر علی و لا لا نصرق لا لا نصرق و مورچه ماشا من و حاکم ال. بارکمن، در موقعیت مالمالونیر المجلی علی، تابع ذات فرودست بهائیان و اوباش بود.
5- خواندن دعای من داوود

[ad_2]

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

سایت شرط بندی معتبر: دنیایی از هیجان و فرصت
بهترین سایت شرط بندی: جادوی پیشبینی‌های ورزشی
سایت شرط بندی: یک نگاه جامع به دنیای شرط بندی آنلاین
بهترین سایت های شرط بندی: راهنمایی کامل برای علاقمندان به شرط بندی و پیش به‌سوی پیروزی
سایت شرط بندی: یک دیدگاه جدید برای شرط بندی آنلاین
بهترین سایت انفجار با ضریب بالا: یک معرفی جذاب
Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانخبرGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial
تماس با ما